r   o   m   a   n   o   w   s   k   a

  s  c  e  n  s  a  l  o  n  g  
  r e p e r t o a r  
  a k t u e l l t  
  v i  
  k o n t a k t  
  h i s t o r i k  
  g a l l e r i  

 

Är du intresserad av något av våra program? Hör av dig.

 

S c h i b b o l e t

etty "ett litet stycke evighet" av Julia Romanowska 
i fri anslutning till texter av Etty Hillesum mm 
läs mer

 

pessoa "att känna allt på alla sätt"  av Julia Romanowska i fri anslutning till texter om och av Fernando Pessoa  
läs mer
                             

 

höga visa "jag är sjuk av kärlek" av Julia Romanowska 
i fri anslutning till texter av Elfriede Jelinek och Bibeln
läs mer

 

lev"än det ena, än det andra" av Julia Romanowska 
i fri anslutning till texter av 
Lev Rubinstein, Dostojevskij, Majakovskij  mm
läs mer

 

els "jag stod i gyllene skor" av Julia Romanowska 
 i fri anslutning till texter av Else Lasker-Schüler
 
läs mer

 

perec "ty man bör alltid förenkla" av Julia Romanowska 
i fri anslutning till texter av
 Georges Perec, Corian
läs mer

 

 "ljus och skugga" av Julia Romanowska i fri anslutning till texter av  Celan, Schulz, Blanchot, Jabès
 läs mer

 


 

D o k u m e n t ä r f i l m

 

laboratoriet "Laboratoriet" av Grzegorz Nowinski om KGB:s giftlaboratorium i  Moskva
läs mer

 

trinity "Maktens triangel" av Grzegorz Nowinski om den stalinistiska regimens innersta struktur  
läs mer

 

meyer foton "Meyerholds förintelse" av Grzegorz Nowinski om teatergeniet Meyerhold som mördades av KGB
läs mer

 

port2 "Porträttfotografen" av Ireneusz Dobrowolski om porträttfotografen från  Auschwitz

läs mer 

 

 

temisa "Femida"- Themis as a lady of Loose Morals" av Victar Dashuk om Vitryssland  

läs mer                                           

 

einsats "Einsatzgruppen: The Death brigades"  av

Michael Prazan

läs mer

                                           

holo "The Living"   av Sergiy Bukovsky om

hungersnöden  i Ukraina

läs mer


 

 

chopin Pianorecital: Chopins samtliga polonaiser 

 Pianist: Jacob Moscowicz

 läs mer